Collectie Gelderland

Liedboek "Antiphonarium en Processionale" handschrift op papier, circa 1530, Zwitserland

Inhoud: Regieaanwijzingen en tekst van antifonen in Latijn en lettertype T (hoofdtekst), C. In zwart gotiek minuskelschrift met rode en blauwe hoofdletters, waarvan sommige op een ornamentaal versierde grond. Voorin is toegevoegd een miniatuur op perkament, voorstellende de Presentatie in de Tempel, met randversiering. 28 initialen met penwerk. In 18e-eeuwse band met gouden ornamentstempels en op de voor- en achterplat een paneelstempel van de Sociëteit van Jezus; twee sloten. Folie 86