Populair in de Middeleeuwen

Populair in de Middeleeuwen

Dit getijdenboek uit 1469 is gekopieerd en geïllustreerd in speciale schrijfkamers van het vrouwenklooster Bethanië ten oosten van Arnhem, ter hoogte van het huidige Park Presikhaaf. Een getijdenboek is een boek waarin de gebeden zijn opgenomen die verspreid over de dag door de gelovigen worden opgezegd (de ‘getijden’). Dit getijdenboek in de vertaling van Geert Grote (1340-1384) is het meest gelezen laat-middeleeuwse boek in de volkstaal in de Noordelijke Nederlanden. Heel bijzonder is dat we weten wie dit getijdenboek gekopieerd heeft. ‘Suster Margariet Block’ schreef haar naam in het boek en het jaartal waarin zij dit ‘monnikenwerk’ uitvoerde. De pagina's aan het begin van ieder hoofdstuk zijn rijk geïllustreerd met een fraai sierinitiaal in blauw en goud. In de rand zijn delicate siermotieven aangebracht: florale motieven, dierfiguren en gevleugelde engelen. In Arnhem zijn meerdere boeken ontstaan waarvan de illustraties grote gelijkenis vertonen. Er wordt dan ook gedacht dat er een soort van regionale decoratiestijl gangbaar was. Het getijdenboek is te vinden in het Erfgoedcentrum in Rozet en maakt deel uit van de collectie van de Gelderland Bibliotheek.