Collectie Gelderland

Christelijke Technische School te Ede

Christelijke Technische School aan de Amsterdamseweg in Ede. De school gaat uit van de Vereniging tot Oprichting en Instandhouding van Christelijke Nijverheidsscholen voor Ede en Omstreken, opgericht bij KB no 34, 2-6-48. In 1949 werd voor het eerst subsidie ontvangen: Op 1 september is de school gestart in twee van de Gemeente gehuurde houten barakken aan de Zuidelijke Spoorstraat, waarin een lokaal voor metaalbewerken, een tekenlokaal, een theorielokaal en ruimten voor directie, administratie en magazijn waren ondergebracht. Het aantal leerlingen was 70, verdeeld over twee klassen. De netto kosten, die voor de inrichting van de lokalen inbegrepen, bedroegen voor 4 maanden onderwijs fl 12.500,00: sober, eenvoudig maar doeltreffend. Het eerste schoolgebouw is in 1952 in gebruik genomen en bevatte 4 praktijklokalen, 2 tekenzalen en 3 theorielokalen. Het bleek al spoedig te klein. Noodlokalen bouwen, op eigen terrein en aan de Trompstraat, gaf vertier, voldoening en ruimte om les te geven. In 1955 was het eerste schetsplan voor de uitbreidingen van het schoolgebouw klaar. De scholenbouwstop t.b.v. de woningbouw verhinderde verdere voortgang. Na vaststelling van een nieuw lokalenplan kon in mei 1963 een aanvang met de uitbreiding worden gemaakt.