Collectie Gelderland

Rijkswerkkamp "t Schut aan de Schuttersteeg

Rijkswerkkamp 't SCHUT, aan de Schuttersteeg. Dit barakkenkamp was in gebruik voor de Werkverschaffing. Na de Tweede Wereldoorlog is het ook gebruikt als opvang voor gerapatrieerde KNIL-militairen ("Molukkers"). Het kamp heeft ook gediend als huisvesting voor sociaal zwakke gezinnen.