Collectie Gelderland

Fotoalbum Jhr A.W. van Borssele

Foto 16: Bruggetjes over de Bisschop Davidsgrift aan het Benedeneind in Gelders Veenendaal. In 1960 werd Gelders Veenendaal alsmede stukken van Rhenen en Renswoude bij Stichts Veenendaal gevoegd. Hierdoor ontstond de huidige gemeente Veenendaal. De Grift is gegraven tussen 1473 en 1481 onder leiding van Bisschop David van Bourgondië. Doel was ontginning (turfwinning) van de veengebieden ten noorden van Rhenen De aanleg verliep aanvankelijk moeizaam wegens grensconflicten met de Hertog van Gelre. Voor het zuidelijke gedeelte werd gebruik gemaakt van de riviertjes de Grebbe en de Kromme Eem.