Collectie Gelderland

Doesburgermolen

Op de voorgrond staat opoe Schoonderbeek met haar geit. Zij woonde in een klein wit huisje aan de van Peursumweg 9 tussen de Doesburgermolenweg en de spoorlijn Ede - Nijkerk. De van Peursumweg werd later Zonnenoordlaan. De Doesburgermolen aan de Doesburger Molenweg 2 in Ede. Gesloten standerd-korenmolen met een oude staartconstructie. Dit is een van de oudste windmolens in Nederland. Aan de standerd is te zien dat het vroeger een open standerdmolen moet zijn geweest. De westkant van de standerd is n.l. verweerd. De huidige molen is waarschijnlijk gebouwd ongeveer na 1620 en is de opvolger van een veel oudere molen die al op een kaart uit 1568 is te zien, De Gemeente Ede besloot op 23 mei 1950 de molen voor 1700 gulden te kopen van de mulder Ceel Roelofsen. De molen is gerestaureerd in 1935, 1952, 1969 en 1983.