Collectie Gelderland

Ede, Eén Oost

Ede, Eén Oost, november 1984: Plateellaan, 3e oprit van het nieuwe verzorgingshuis "Bethanië". Uitzich over de toemalige brandweerkazerne op de Grote Kerk.