Collectie Gelderland

Geen titel

Foto Stationstraat Ede voorstellende een huis met tolboom en twee militairen op de voorgrond