Collectie Gelderland

Groeten uit Ede

Concordia Molen, Jan-Willem Friso Kazerne, Klinkenberg, Ned.Herv.Kerk, Schaapskooi de Ginkel.