Collectie Gelderland

23 foto's van boerderijen in de Gemeente Ede; boerderij Groot Beetrum

Deze prachtige zeer oude boerderij aan de Lunterseweg was omstreeks het jaar 1200 in het bezit van een geestelijke, Frederik van Rheden geheten. In 1230 schonk deze de hoeve aan de kerk van St. Marie in het klooster Bethlehem bij Doetinchem. Bethlehem werd dus de naam, die later verbasterde tot Bethenen en nog later tot Beetrum. De oorspronkelijk hoeve werd in drie boerderijen verdeeld, nl. HOOG-, GROOT- EN KLEIN BEETRUM. In 1832 is eigenaresse de Douairière J. van Renessen uit Nijmegen, die er omstreeks 60 ha. grond bij had. Het boerenbedrijf wordt er nog steeds uitgeoefend door de familie Kroesbergen. Deze boerderij staat onder Monumentenzorg.