Collectie Gelderland

Walderveense Molen

De Walderveense molen staat aan de Renswoudsestraatweg (Lunteren) in de buurtschap Walderveen. Vóór 1895 stond op deze plaats al een molen. Toen H. Mulder zich er in dat jaar vestigde, liet hij de bouwvallige molen afbreken en er een stellingmolen bouwen waarin koren werd gemalen. In de molen is een gedenksteen met zijn naam erop. In 1911 brandde de molen na blikseminslag af; slechts het stenen voetstuk bleef intact. In 1912 werd de molen herbouwd met slooponderdelen van elders. In 1916 werd de molen bij een zware storm ernstig beschadigd, maar daarna gelukkig weerd hersteld. In 1962 en 1980 vonden er restauraties plaats. Thans is het een Rijksmonument.