Collectie Gelderland

Lunterem - Gereedschappen gevonden bij de opgraving

Vuurstenen pijlpunten, polsbeschermer en vuurslag uit het hoofdgraf van de grafheuvel (ca.1600 jaar voor Chr.) op de Goudsberg te Lunteren.