Collectie Gelderland

Politiebureau

In de voorste villa was vroeger het kantoor van de Nederlandse Credietbank N.V. gevestigd. Werd later verplaatst naar de Molenstraat 25, hoek Brouwerstraat. In het pand daarachter was vroeger het kantoor van de firma Tulp & Zn. Tot 25-06-1980 waren er verschillende afdelingen van de Gemeentepolitie in ondergebracht.