Collectie Gelderland

Grootestraat 6

Dit was eens ons gemeentehuis. Dit gemeentehuis is op 19 februari 1942 afgebrand. Daarnaast is het gebouw van het Rusthuis voor ouden van dagen van de Ned.Herv.Kerk.