Collectie Gelderland

Ned.Herv.Kerk (Oude Kerk) - interieur

Interieuropname in de Ned.Herv.Kerk (Oude Kerk) aan de Grotestraat in Ede. Gedenksteen van Ds.D.A.Detmar boven de lezenaar. Geb 9 augustus 1774, overleden 5 augustus 1844.