Collectie Gelderland

Geen titel

Eerste aankoop van de grond in 1919 , ten zuiden van de spoorbaan in 1919 door de N.V. Nederlandse Kunstzijdefabriek. Zes op kunststof plaat geplakte fotofotokopieën van de koopakte (eigendomsbewijs) opgesteld door kantoor notaris Dingler te Lunteren). Betreft 5 bladzijden eigendomsbewijs en 1 bijbehorend uittreksel betreffende het perceel uit de kadastrale legger van de gemeente Ede, uitgegeven door het kadaster te Arnhem.