Collectie Gelderland

Oud Kerspel - kaart

Men ziet de kerk van Ede, de kapel van Lunteren, de Barneveldsche beek en de kerk van Barneveld. Verder de buurtschappen Maanen, Veldhuizen, Doesburg, de Fliert, het Woud, Meu Lunteren, de Valk en Wekerom. De heer Johan Arntz zond als bijlage bij zijn adres deze kaart, bijlage b, vandaar de b op de kaart. De kaart werd afgedrukt in het boek 'Geschiedenis van Ede', deel I, bladzijde 31. De tekening werd gemaakt omstreeks 1560