Collectie Gelderland

Panorama vanaf de Paasberg

Panorama vanaf de Paasberg met zicht op de Oude Kerk. Op de voorgrond is de akker 'De Lange Geer'. Links staan de volgende panden: geheel links het logement Hof van Gelderland met rechts daarvan de stalling van het hotel en dan het huis van de klokkenmaker A. Harmsen. Daar weer naast het huis van de Gemeentesecretaris Van Nes. Bij het kerkhof staat de boerderij van M. Robbertsen.