Collectie Gelderland

Keetmolen aan de Stationsweg

De Keetmolen werd in opdracht van de fam. v.d. Craats (ook eigenaar van de Doesburger en de Concordia molen) gebouwd als stellingmolen met een houten achtkant gedekt met riet. Als bouwjaar wordt 1750 genoemd - dit jaartal staat ook op de baard - maar het is niet bekend of dit juist is. Op 12 juli 1865 verbrandde de houten bovenbouw door blikseminslag. Bij de herbouw werd op de resterende stenen onderbouw een stenen achtkant opgetrokken en werd de aarden wal (belt) opgeworpen voor de bediening van de vlucht. Aldus ontstond een merkwaardige en unieke achtkant gemetselde molen. Na de Slag om Arnhem in September 1944 hebben in deze molen 8 Engelse soldaten een tijdje ondergedoken gezeten. In de jaren '50 kwam een einde aan het maalbedrijf en de molen raakte in verval. In Augustus 1971 werd de Gemeente Ede eigenaar en vervolgens werd in 1977 de molen gerestaureerd op initiatief van de plaatselijke Junior Kamer.De molen heeft zijn naam te danken aan het feit dat van 1845 - 1878 nabij de molen een werkkeet heeft gestaan, in gebruik voor huisvesting van grondwerkers bij de aanleg van de spoorlijn Arnhem - Utrecht. Deze keet werd daarna het eerste stationsgebouw.