Collectie Gelderland

Vluchtoord Ede

Vluchtoord Ede. Bezoek vaneen bisschop en andere hoogwaardigheidsbekleders aan het Vluchtoord van de Belgen op de Ginkelse Heide te Ede.