Collectie Gelderland

Villa Ruimzicht

Deze villa aan de Grintweg, later Stationsweg 1, is in 1874 in opdracht van dokter J.O.C. van Wesel is gebouwd. Huisarts van Wesel kwam in 1860 naar Ede. Links naast de villa lag een strook bouwland dat De Bree werd genoemd. Later kwam daar de Breelaan. In de periode 1889-1900 wordt de villa gehuurd door Sophia Genis. In annonces en vergunningaanvragen noemt zij de villa Ruimzicht en vestigt daarin een gesticht voor zenuwlijderessen en krankzinnige dames (zie de foto). In 1898 wordt het herenhuis verkocht aan dhr. Mensonides. Deze verkoopt in 1905 de villa die dan voor het eerst ook in de akte Ruimzicht heet aan dhr. Hooijer, die er vervolgens de naam Heesterheide aan geeft. Op 7 maart 1924 wordt het gebouw door de gemeente Ede aangekocht, waarna het voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. In 1943 start de verbouwing van de villa tot politiebureau. Ten gevolge van de oorlog 1940-1945 werd deze verbouwing pas in 1946 afgerond.