Collectie Gelderland

Landgoed de Ginkel

Een Fotoalblum van landgoed de Ginkel met standaard. Het album bevat 10 foto’s. De groote van de foto's is: breedte 26 cm, hoogte 20 cm. Inhoud: 371202A: Voorkant van album op standaard. 371202D: Hotel De Zuidginkel ligt aan de weg naar Arnhem (Oude Rijksweg/N224); dit is een oude Hessenweg, die vermoedelijk ontstaan is in de tweede helft van de 17e eeuw. Ter plekke kruist deze weg een eeuwenoude Hessenweg en het is dus begrijpelijk dat op dit knooppunt een pleisterplaats ontstond. Wanneer dit was, is niet te achterhalen, daar er toen nog geen bouwvergunningen vereist waren. Wel is bekend dat op deze plaats voordien een boerderij genaamd De Ginkel heeft gestaan. Deze Ginkel komt reeds vanaf 1682 regelmatig in archiefstukken voor.Volgens kadastrale leggers is de herberg gebouwd in 1857/1858. Ten tijde van de bouw van de herberg was het landgoed Ginkel in het bezit van Gerard Duuring, koffiehandelaar te Rotterdam. Nadat het bezit een aantal malen van eigenaar gewisseld was, werd de boerderij/herberg in 1935 door Jacobus W. Schlimmer (groot grondbezitter op de Veluwe) verkocht aan Jan Kramer. Jan Kramer exploiteerde met veel succes de herberg als café-pension. Tot 1973 bleef de familie Kramer eigenaar. Daarna werd het bedrijf overgenomen door Berend Hazeleger. Na een ingrijpende verbouwing werd het voorste gedeelte ingericht als "pannegies"- restaurant. Ernaast werd een grote schuur verbouwd tot bistro De Bergerie. In 1997 werd de Bergerie volledig door brand verwoest. Sinds 1995 is het pannegiesrestaurant overgenomen door Juffrouw Tok, party centrum Zuid-Ginkel en groepsrestaurant PE-W0's. 371202F: Boerderij “Groot –Ginkel” aan de weg naar Arnhem (Oude Rijksweg/N224) werd bewoond door Jan Brands Minnen. De boerderij is afgebroken. 371202H: De heren (van links naar rechts) K. Ettikhoven, A. Roseboom, Toon Hardeman en A. Wetters staan aan de weg naar Arnhem (Oude Rijksweg/N224) voorbij de “Zuid – Ginkel”. 371202K: De meidoornlaan. 371202M: De Kreelselaan 371202O: De Krommelaan achter de kreelse driehoek in de omgeving van de Zuid Ginkel. 371202Q: De Krommelaan in de buurt van de Buunderkamp. 371202T: De Westerbergen op de Noord Ginkel. 371202V: Kreel, het vennetje bij de schaapskooi 371202X: De Ginkel gezien van af de Westerbergen