Collectie Gelderland

Geen titel

Ploegende boer is geschilderd in de omgeving van de Doesburger Molen. Het schilderij was familiebezit, vermoedelijk door v. Ooyen gebruikt als betaalmiddel. literatuur: H.J. Nijenhuis: Oud Ede, vertellingen uit ons dorp pag. 44 e.v.; boek nummer 1979-1.