Collectie Gelderland

Lunteren - Veluwse klokbeker gevonden tijdens opgravingen

Veluwse klokbeker uit het hoofdgraf van de grafheuvel (ca. 1600 jaar voor Chr.) op de Goudsberg te Lunteren.