Collectie Gelderland

Heideweek 1935

Heideweek met gecostumeerd voetbal door de leden van de vrijwillige brandweer te Ede. Tweede van links is de hoofdbesteller A. Barten, derde is J.J. van Egmond, commandant brandweer te Ede.