Collectie Gelderland

Grootestraat

De Grootestraat te Ede met de toren van de Ned.Herv. Kerk. Op de voorgrond het huis van Hendrik Staf. De heer Staf was "bosbaas" van het landgoed Kernhem en het Edese Bos.