Collectie Gelderland

Overblijfselen van de Edese watertoren

Sloop van de Edese watertoren op 27 april 1978. Dit was er nog over van de 41 meter hoge watertoren, die het gezicht van Ede jarenlang voor een groot deel heeft bepaald.