Collectie Gelderland

Heideweek 1950

Aankomst van H.M. Calluna X, mejuffrouw Grada Pluim, met haar hofdames, mejuffrouw Miep Wiegeraadt en mejuffrouw Truus Laupman, vooraf gegaan door de zusjes Roos en Groenhuizen.