Collectie Gelderland

Ned. Herv. Kerk (Grote of Oude Kerk)

Oude Kerk. Links 'Het hof van Gelderland', rechts 'De Driehoek'.