Collectie Gelderland

Harskamp

School te Harskamp. Tussen de leerlingen staat het onderwijzend personeel. V.l.n.r. de heer H.B. Wormgoor, bovenmeester, meester A. Blauw en mejuffrouw D. Heuvink. Foto uit een tijdschrift