Collectie Gelderland

De Siijselt

Links is het bospad naar het oudste gedeelte van de Sijsselt, het Paradijs. Rechts ziet men de bank, die ook op de foto's 312192 en 312193 staat. Dit hoge oude gedeelte van het Zandbosch is in de eerste plaats het doel van onze wandeling.