Collectie Gelderland

Wijk Veldhuizen - opgravingen

Archeologische opgravingen in de wijk Veldhuizen vóór de bouw van het flatgebouw Mariëndaal.