Collectie Gelderland

Bergstraat

Het huis van mevrouw Schoenaker-Hendriksen staat links op de Kleefseweg. Het huis waar men tegenaan kijkt is van mevrouw Davids-Wijnja. Rechts daarvan is een gedeelte van de drukkerij van Pereboom en Interstad NV. Ongeveer op die plaats gaat nu de Molenstraat naar het kruispunt Arthur van Schendellaan.