Collectie Gelderland

Gemeente Secretaris van Ede Chr. W.D. van Nes

De heer T.Chr.W.D. van Nes, gemeente secretaris van Ede, voor zijn woning aan de Grotestraat nummer 79. Ter gelegenheid van zijn 25 jarig ambtsjubileum hadden de buren deze versiering aangebracht, met het opschrift 'HULDE DER BUREN'. Zijn woning stond tussen de Ned.Herv.Kerk en de pastorie.