Collectie Gelderland

Cavaljéschool

De oude ingang.