Collectie Gelderland

Christelijke Technische School aan de Amsterdamseweg

De leerlingen van de Christelijke Technische School aan de Amsterdamseweg staan bij een ereboog 25 jaar C.T.S. Ede. 1950 - 1975.