Collectie Gelderland

Sponsoractie voor carillon

De heer van Dreven van firma Cosba overhandigt aan R. Elverding de nog ontbrekende drieduizend gulden voor het carillon.