Collectie Gelderland

Heideweek 1949

Opening van de Heideweek 1949. H.M. Calluna IX, mejuffrouw Ank Boekestein, leest de 'troonrede' voor. Op de achtergrond de heer E.J.Roelofsen, lid Heideweekcomité.