Collectie Gelderland

Fabrieken en bedrijven; nieuwbouw Frankeneng

Nieuwbouw op het industrie-terrein Frankeneng. Bovenaan de foto is de Lumierestraat. Links de achterkant van Hazeleger Wegenbouw, aan de Lumierestraat 9. In het midden, op nummer 7, is het gebouw van Hazeleger-Aluminium. Het gebouw van T.B.O is in aanbouw.