Collectie Gelderland

Centrale Woningstichting

Kantoorgebouw van de Centrale Woningstichting (na 1992 Woningcorporatie Woonstede) aan de Klaphekweg 40 (hoek Hakselseweg) te Ede.