Collectie Gelderland

Heideweek 1989

Heideweek 1989 met nostalgische rondrit voor de Heidehoogheden, Heidekoningin Calluna XXXIII en prinses Erica XIV. Op de openingsdag, maandag 7 augustus, werd met een speciale postkoets, getrokken door vier paarden, poststukken besteld. In de middag werd nogeens een ritje door het dorp gemaakt. Op de postkoets de directeur PTT Ede, de heer J. Jonasse en de chef personeelszaken, E.B.A. Whien, achter de heidehoogheden. Op de bok zit de besteller H. Kappers, in het uniform van 1921.