Collectie Gelderland

Geen titel

Herinneringsportret ds. Gerrit Jan Schothorst in brede houten lijst met daaronder een gedicht Tekst gedicht: Neen Eden's volk vergeet hem nooit, Dien trouwen vromen Godsgezant. Die 't zaad des woords hier heeft gestrooid en nu nog in zijn grijsheid plant. Eens krijgt dien goeden dienaar 't loon op al zijn werk voor Jezus' troon. Ds.Gerrit Jan Schothorst, wonende te Zutphen, werd op 3 juni 1810 te Ede bevestigd door Ds.J. van Gorcum te Bennekom. Voor een beroep naar Elst (Utr.) 1824 en Elthen en Dongen bij Heusden in 1827 werd door Ds.Schothorst bedankt. In de vergadering van 23 april 1833 deelde hij mede zijn dienst als herder en leraar neer te leggen. Hij werd daarop eervol ontslagen. Reeds in 1828 kwam er een klacht van hem over een gering salaris. De 16 de november 1809 was de kerkeraad bijeen. Men bracht een brief ter tafel van 6 ondertekenaars, die betoogden vernomen te hebben, dat een beroep zou worden uitgebracht op Ds.Schothorst, gewezen predikant van Meteren. Zij meenden, dat die predikant niet geschikt was voor deze gemeente, bovendien een man "daar veel tot zijn nadeel van gezegd wordt". Zij verzochten dus deze predikant niet te beroepen. Hun argument was: het onbehoorlijk gedrag van Ds.Schothorst bij de jongste watersnood te Meteren. (Onder de 6 ondertekenaars waren H.Prins en G.J. Roelofsen). Onbekend waar geboren. Overleden 4 januari 1847 te Zutphen. 76 jaar oud. Literatuur: (De geschiedenis van Ede, deel 1, pag.131 e.v.)