Collectie Gelderland

Station Ede-Centrum

Station Ede-Centrum, perronzijde. De deuren voor het personeel van de N.S., stationschef, wisselwachters, seinwachter en ander personeel. Rechts staat het oude apparaat waarmee de seinen werden bediend.