Collectie Gelderland

Otterlo = luchtfoto

Opde voorgrond hotel-café 'De Waldhoorn'. In het midden de enige school in Otterlo, de Ericaschool met op het schoolplein de brandweergarage. Rechts de Ned.Herv.Kerk en het gebouw Eben-Haezer. Linksboven de sportvelden De Dries en Onderlangs.