Collectie Gelderland

Dijkhof, Ede-Veldhuizen

Dijkhof, Ede-Veldhuizen. Een nieuw fenomeen in de bouwwereld waren de woonerven. waarin iedere verkeersdeelnemer gelijkwaardig is en waaruit de auto's zoveel mogelijk worden geweerd.