Collectie Gelderland

Arnhemseweg

Links het hek om huize 'Henda', van de aannemer-metselaar Gerrit Gazenbeek. Daarnaast is huize 'Paaschberg', hier woonden omstreeks 1862 freule Van Plettenberg met haar gezelschapsjuffrouw C. Pronk en later de gep. Koloniaal-zee-officier O.W. Brentano. Rechts, aan de overkant, is men begonnen met de bouw van het Post- en Telegraafkantoor. (Villa 'Paasberg' werd later huize 'Beukenrode'.)