Collectie Gelderland

Stationsweg

Vroeger de Grindweg die van Wageningen naar Barneveld liep. Oorspronkelijk was het een zandweg. Door de aanleg van de spoorweg Utrecht - Arnhem moest de weg worden verbeterd. In 1847 werd de weg recht getrokken en kwam er een grindlaag op. De naam werd toen gewijzigd in Stationsweg. In 1886 wordt besloten tot bestrating met klinkers. In 1947 wordt de weg geasfalteerd. In 1874 worden aan weerszijden bomen geplant en wordt de grond beschikbaar gesteld voor de bouw van grote huizen. Zo onstaan de vele villa's die de weg een voorname en ruime uitstraling gaven. Helaas zijn veel van deze villa's verdwenen en vervangen door appartementengebouwen. Dit is de Stationsweg, gezien in de richting van het dorp. Rechts, bij die jongens en de brievenbus, is de Berkenlaan en links is de Op den Oordlaan. De Op den Oordlaan begon hier bij de Stationsweg en eindigde bij de Kerkweg, bij de spooroverweg. De naam werd later veranderd in Prins Bernhardlaan, omdat de naam verwarring bracht met de naam van burgemeester Jhr.F.S. Op ten Noort. De naam Op ten Noortlaan is later gebruikt voor de laan tussen het Heuvelsepad en de van Borsselelaan.