Collectie Gelderland

Ned Herv Kerk - restauratie

Restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk in Ede. Plaatsen van het kleine torentje.