Collectie Gelderland

Arnhemseweg, Ede

Arnhemseweg met links het hek om huize 'Henda' van de aannemer-metselaar Gerrit Gazenbeek. Daarnaast is huize 'Paaschberg'. Hier woonde omstreeks 1862 freule van Plettenberg met haar gezelschapsjuffrouw C. Pronk, later nog even de gep. koloniaal-zeeofficier O.W. Brentano. Rechts, aan de overkant, is men begonnen met de bouw van het Post- en Telegraafkantoor. (Villa 'Paaschberg' werd later huize 'Beukenrode'.)