Collectie Gelderland

Nederlands Hervormde Kerk (Grote of Oude Kerk)

Toren van de Nederlands Hervormde Kerk. Rechts het huis van H. Staf en de pastorie van de Ned. Herv. kerk. Op de achtergrond de meubelzaak van Paap. Links gaat naar de markt.